Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet

Tid: 14.-15. juni 2019
Sted: Scandic Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo
Seminaret er åpent for alle interesserte.

Arbeidslivet omfattes ikke av forskrift om universell utforming av IKT, og EU-direktivet pålegger kun universell utforming av intranettet. Så lenge arbeidsverktøyene ikke omfattes vil vi fortsatt diskrimineres i, og
utestenges fra, yrkeslivet.
Hva om universell utforming implementeres i utviklings- og anskaffelsesprosesser selv om forskrift om universell utforming av IKT ikke stiller krav om dette. Hva vil et slikt grep bety samfunnsøkonomisk?

Read more on Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet…

Nytt styre i SAF

Årsmøtet for 2015 er avviklet, det 33. i rekken hevdes det. I tillegg til ordinære årsmøtesaker brukte møtet tid på en interessant debatt om veien videre for organisasjonen.
Møtet gjennomførte valg som ga følgende resultat:

Read more on Nytt styre i SAF…

Diskriminerende arbeidsgivere?

Onsdag 13 august arrangerer ULOBA debatt om funksjonshemmedes utfordringer i arbeidslivet.

Sted: Arendal Kino, Friergangen 3 sal 1 kl 1500

Mer info på ULOBAs egne nettsider på link:

http://www.uloba.no/Sider/Diskriminerende-arbeidsgivere.aspx

Sommerhilsen fra styret

Da er det på tide å sette verden på pause ei stund. Nå tar vi offisielt organisasjonsfri, det har vi alle fortjent. Vi tar fatt igjen med nye krefter og entusiasme når vi nærmer oss midten av august. Da har vi i styret og dere andre mye spennende og givende i vente.

Read more on Sommerhilsen fra styret…

Valgene på Synshemmede Akademikeres årsmøte

Søndag 4. mars avholdt Synshemmede Akademikere årsmøte på Rica Helsfyr
hotell i Oslo.

Etter valgene på årsmøtet har styret denne sammensetningen:
Leder: Magne Bolme
Sekretær: David Hole
Styremedlem: John Arne Torstensen
Styremedlem: Gudrun Ytterstad
Styremedlem: Roger Riise
Varamedlem: Kristin Gaarde
Varamedlem: Carl-Erik Skrolsvik

Read more on Valgene på Synshemmede Akademikeres årsmøte…