Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1

Synshemmede Akademikere, SAF, leverer med dette høringsuttalelse på punktet om «Standarder for publisering av tekstdokumenter».

Kommentarene vi kommer med nedenfor er forankret i det faktum at alle som publiserer mot allmennheten må forholde seg til bestemmelsene om universell utforming av IKT. Forskriften vil gjelde fra 1. juli i år. Da må alle offentlige virksomheter gjøre sitt for å skape en praksis som kan bidra til å oppfylle kravene i forskriften. Hvis praksis ikke oppfyller kravene i forskriften, vil det offentlige fort kunne bidra til å bygge nye funksjonshemmende barrierer, og slik undergrave funksjonshemmedes diskrimineringsvern.

Read more on Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1…

Høringsuttalelse levert til Standard Norge

SAF har levert høringsuttalelse til Standard Norges forslag til standard for universell utforming og brukermedvirkning i IKT.

Så vil jeg bare nok en gang understreke at selv om mitt navn står under uttalelsen, er dette langt fra mitt verk. Våre høringsuttalelser er resultat av godt frivillig arbeid fra våre kompetente utvalgsmedlemmer. Takk for at
dere bidrar med deres interessepolitiske engasjement!

Read more on Høringsuttalelse levert til Standard Norge…

Innspill til ny handlingsplan for universell utforming

Vi kom ikke med da Deltasenteret hadde høringsrunde på vegne av BLD for å få innspill til arbeidet med ny handlingsplan for universell utforming av Norge innen 2025. Vi har imidlertid tatt kontakt med Deltasenteret, og har nå fått levert et innspill til dette planarbeidet. Innspillet er oversendt departementet, og lagt ut på Deltasenterets nettsider. Det kan også leses her.

Read more on Innspill til ny handlingsplan for universell utforming…

Høringssvar om standard for tilgjengelige elektroniske dokumenter

Standard Norge har sendt forslag om standard for tilgjengelige elektroniske dokumenter på høring. Nedenfor er vårt høringssvar.

Jeg vil bemerke at dette høringssvaret ikke var helt greit å levere. Standard Norge går for skjema, og det er ikke noe å gå for hvis man skal få skikkelige svar. Det er bare greit for den som har hatt tid til å lage skjemaet …

Read more on Høringssvar om standard for tilgjengelige elektroniske dokumenter…

Høringsuttalelse til ny «boklov»

I disse dager er forslag til ny lov om omsetning av bøker på høring. Denne loven er i realiteten svært viktig for alle syns- og lesehemmede. Dessverre har ingen fått det med seg. På høringslista sto Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB) oppført som den eneste instansen som kan knyttes til grupper med syns- og lesehemming. Ingen andre fagmiljø og organisasjoner var i utgangspunktet satt på lista over høringsinstanser. Men nå har vi i alle fall meldt oss selv til høringen. Men det er viktig at også andre følger opp. For dette er i sannhet å gå baklengs inn i framtida. Loven forsøker å lukke dører, der de heller skulle ha blitt «sparket inn».

Read more on Høringsuttalelse til ny «boklov»…