SAFs styre gjenvalgt

SAFs seminar og årsmøte 2006 er vel i havn. Omtale av arrangementet vil
nok bli å finne her på nettstedet etter hvert. I første omgang kan vi
opplyse at SAFs styre ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet i dag, 19.
mars 2006.
SAFs styre har følgelig fortsatt denne sammensetningen:
Stine Elde, leder
Elin Strømme Nilsen, sekretær
Knut Prytz, kasserer
Kristin Gaarde, 4. styremedlem
Tore Johnny Bråtveit, 5. styremedlem
Christine Aasgaard, 1. varamedlem
Eldrid Kästel, 2. varamedlem
Leder, sekretær, kasserer og 4. styremedlem har alle tilhold i Oslo.

Read more on SAFs styre gjenvalgt…

SAFs gamle nettsider er igjen tilgjengelige

Alle historie-interesserte og andre som har bruk for stoffet som
tidligere lå på SAFs nettsted kan igjen glede seg. De gamle nettsidene
er igjen tilgjengelige. Vi gjør det på denne måten i en
overgangsperiode til vi har fått endelig struktur på de nye sidene og
har fått overført det eldre stoffet som skal tas vare på.
I mellomtida kan du finne SAFs gamle nettsider på adressa www.saf-org.no/gml/

Read more on SAFs gamle nettsider er igjen tilgjengelige…

SAF får nye nettsider

Som mange har lagt merke til, har SAFs nettsider vært gjennom en lang og vanskelig periode med svært liten utvikling og etter hvert skrikende mangel på nytt stoff. Da kontaktinformasjonen heller ikke var helt oppdatert mer, og e-postadressa slutta å virke, var det på høy tid å gjøre noe.

Read more on SAF fÃ¥r nye nettsider…