Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet

Tid: 14.-15. juni 2019
Sted: Scandic Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo
Seminaret er åpent for alle interesserte.

Arbeidslivet omfattes ikke av forskrift om universell utforming av IKT, og EU-direktivet pålegger kun universell utforming av intranettet. Så lenge arbeidsverktøyene ikke omfattes vil vi fortsatt diskrimineres i, og
utestenges fra, yrkeslivet.
Hva om universell utforming implementeres i utviklings- og anskaffelsesprosesser selv om forskrift om universell utforming av IKT ikke stiller krav om dette. Hva vil et slikt grep bety samfunnsøkonomisk?

Read more on Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet…

Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017

Seminartittel: «Når blir elektroniske læremidler universelt utformet?»

Tid: 17. juni 2017
Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavsgate 26, 0166 Oslo.
Seminaret er åpent for alle.

Synshemmede opplever stadig at nye digitale læremidler og faglitteratur, som burde være like tilgjengelige for oss som for andre, ikke er det. Mangelfull kompetanse om, og fokus på, universell utforming av IKT skaper unødvendige barrierer og hindrer likeverdige utdanningstilbud for syns- og lesehemmede.
Nå foreslår imidlertid regjeringen at forskriften om universell utforming av IKT også skal omfatte utdanningssektoren, bl.a. elektroniske læremidler.
Da må noen gjøre noe fort!!!!

Read more on Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017…

Digital læring og tilgjengelighet

Lars Bjørndal fra IKT utvalget representerte SAF på møte i regi av Deltasenteret.
Møteforumet UnIKT temaet Digital læring og tilgjengelighet. Spørsmål som ble
stilt, var:

* Er digitale læringsplatformer tilgjengelige for alle?

* Hva er Massive Open Online Courses (MOOC)?
* Hvordan jobber kommunene med opplæring av sine ansatte?
* Hvordan har universell utforming en plass i læring?
Møtet fant sted i Thon Hotell Vika Atrium i Oslo, og det varte fra
kl.10.00 til 15.00. Jeg deltok på møtet for SAF.

Read more on Digital læring og tilgjengelighet…