Digital læring og tilgjengelighet

Lars Bjørndal fra IKT utvalget representerte SAF på møte i regi av Deltasenteret.
Møteforumet UnIKT temaet Digital læring og tilgjengelighet. Spørsmål som ble
stilt, var:

* Er digitale læringsplatformer tilgjengelige for alle?

* Hva er Massive Open Online Courses (MOOC)?
* Hvordan jobber kommunene med opplæring av sine ansatte?
* Hvordan har universell utforming en plass i læring?
Møtet fant sted i Thon Hotell Vika Atrium i Oslo, og det varte fra
kl.10.00 til 15.00. Jeg deltok på møtet for SAF.

Read more on Digital læring og tilgjengelighet…

Klager Deltasenteret inn til LDO

Deltasenteret har laget et planleggingsverktøy for universell utforming. Dette er et meget prisverdige initiativ. Men det viser seg dessverre at liv og lære ikke henger sammen. Da vi kikket nærmere på verktøyet fant vi at det i seg selv ikke var universelt utformet. Det ble vi både oppriktig forbauset og skuffet over. Vi må kunne vente oss mer av et organ som Deltasenteret. Vi har derfor levert klage til LDO på Deltasenterets planleggingsverktøy for universell utforming.

Blogg på SAF-org.no

Påsken kan brukes til så mangt. Iverksetting av styrevedtak, for eksempel.

Det har vært – og er – et ønske at vårt nettsted skal brukes mer aktivt enn hva tilfellet har vært hittil. Et ledd i prosessen for å nå dette målet har vært å få på plass en blogg, der først og fremst lederen – og etter hvert kanskje andre også – har mulighet til å ytre seg om interessepolitiske tema som berører personer med funksjonsnedsettelser.

Read more on Blogg på SAF-org.no…