Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017

Seminartittel: «Når blir elektroniske læremidler universelt utformet?»

Tid: 17. juni 2017
Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavsgate 26, 0166 Oslo.
Seminaret er åpent for alle.

Synshemmede opplever stadig at nye digitale læremidler og faglitteratur, som burde være like tilgjengelige for oss som for andre, ikke er det. Mangelfull kompetanse om, og fokus på, universell utforming av IKT skaper unødvendige barrierer og hindrer likeverdige utdanningstilbud for syns- og lesehemmede.
Nå foreslår imidlertid regjeringen at forskriften om universell utforming av IKT også skal omfatte utdanningssektoren, bl.a. elektroniske læremidler.
Da må noen gjøre noe fort!!!!

Read more on Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017…

Digital læring og tilgjengelighet

Lars Bjørndal fra IKT utvalget representerte SAF på møte i regi av Deltasenteret.
Møteforumet UnIKT temaet Digital læring og tilgjengelighet. Spørsmål som ble
stilt, var:

* Er digitale læringsplatformer tilgjengelige for alle?

* Hva er Massive Open Online Courses (MOOC)?
* Hvordan jobber kommunene med opplæring av sine ansatte?
* Hvordan har universell utforming en plass i læring?
Møtet fant sted i Thon Hotell Vika Atrium i Oslo, og det varte fra
kl.10.00 til 15.00. Jeg deltok på møtet for SAF.

Read more on Digital læring og tilgjengelighet…

Klager Deltasenteret inn til LDO

Deltasenteret har laget et planleggingsverktøy for universell utforming. Dette er et meget prisverdige initiativ. Men det viser seg dessverre at liv og lære ikke henger sammen. Da vi kikket nærmere på verktøyet fant vi at det i seg selv ikke var universelt utformet. Det ble vi både oppriktig forbauset og skuffet over. Vi må kunne vente oss mer av et organ som Deltasenteret. Vi har derfor levert klage til LDO på Deltasenterets planleggingsverktøy for universell utforming.