Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017

Seminartittel: «Når blir elektroniske læremidler universelt utformet?»

Tid: 17. juni 2017
Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavsgate 26, 0166 Oslo.
Seminaret er åpent for alle.

Synshemmede opplever stadig at nye digitale læremidler og faglitteratur, som burde være like tilgjengelige for oss som for andre, ikke er det. Mangelfull kompetanse om, og fokus på, universell utforming av IKT skaper unødvendige barrierer og hindrer likeverdige utdanningstilbud for syns- og lesehemmede.
Nå foreslår imidlertid regjeringen at forskriften om universell utforming av IKT også skal omfatte utdanningssektoren, bl.a. elektroniske læremidler.
Da må noen gjøre noe fort!!!!

SAF jakter på svaret på sitt seminar lørdag 17. juni.

Seminarprogram

12.00: Lunsj

13.00: Velkommen

13.15: Statped
Gjennomgang av SLoTs lydbokprosjekt – daisybøker vurdert opp mot et utvalg kommersielle digitale bøker.
Rapport Miriam Hlavaty

13.45 «Slik gjør vi det her» — TV2 Skoles arbeid med universelt tilrettelagte læremidler.
TV 2 skole ved Yngvar Nordberg

14.15: Kafffepause

14.45: Forlagene som pådriver og tilrettelegger av universelt utformede læremidler.
Den norske forleggerforening ved Yngvar Nordberg

15.15: Hvordan kan utdannings- og forskningsmiljøene bidra?
Innleder fra HIOA

15.45: Pause

16.00: Plenumsdiskusjon
Panel ledet av Siri Kessel

17.30: slutt

Lørdag kveld samles vi for en bedre middag på en god restaurant. Mat og drikke må deltakerne sørge for selv. Velkomment til et interessant seminar, hyggelig samvær og god stemning!

Praktiske opplysninger
Deltakeravgift
Satser for deltakeravgiften er:
kr 300,- for foreningsmedlemmer i arbeid
kr 200,- for studenter og andre foreningsmedlemmer
kr 400,- for ikkemedlemmer
Assistenter/ledsagere deltar gratis.

Medlemskontingenten må være betalt ved påmelding for å få rabatt.

Påmelding
Påmeldingsfristen er 9. juni. Påmeldingen er bindende.
For å melde deg på, sender du en epost til: styre [krøllalfa] saf-org [punktum] no.
Kontonr for påmelding: 9235.22.83772.

Deltakere som også ønsker å delta på årsmøtet søndag, og som trenger overnatting på Smarthotel, gir beskjed om dette ved påmelding.
Hvis du vil bli medlem og støtte vårt arbeid for et likestilt samfunn, kan du melde deg inn ved å fylle ut skjemaet som du finner på vår nettside
www.saf-org.no/ så vil du få tilsendt faktura. Kontingenten for 2017 er kr. 250,-.
Gå til: Bli medlem i SAF.

Av hensyn til matbestillingen, ber vi deg vennligst oppgi ved påmelding om du kommer sammen med assistent/ledsager.

Spørsmål kan rettes til:
Magne Bolme:
Mobil: 47 38 05 56
e-post: magne [krøllalfa] magnebolme [punktum] no

Refusjon av reiseutgifter
Vi dekker ekstra utgifter til reise og 1 overnatting for medlemmer som bor i andre deler av landet. Reiseregninger må sendes innen en måned etter at seminaret er avholdt.

Styret
Roger Riise (leder)

Kommentarer er stengt.