Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1

Synshemmede Akademikere, SAF, leverer med dette høringsuttalelse på punktet om «Standarder for publisering av tekstdokumenter».

Kommentarene vi kommer med nedenfor er forankret i det faktum at alle som publiserer mot allmennheten må forholde seg til bestemmelsene om universell utforming av IKT. Forskriften vil gjelde fra 1. juli i år. Da må alle offentlige virksomheter gjøre sitt for å skape en praksis som kan bidra til å oppfylle kravene i forskriften. Hvis praksis ikke oppfyller kravene i forskriften, vil det offentlige fort kunne bidra til å bygge nye funksjonshemmende barrierer, og slik undergrave funksjonshemmedes diskrimineringsvern.

Read more on Synshemmede akademikeres høringsuttalelse til forslag til referansekatalog v.4.1…

Else Momrak Haugann til minne

Else ble født 12. februar 1947. Hun døde 27. januar 2014.

Else viet store deler av sitt liv til likestillingsarbeid for synshemmede studenter.

Elses interessepolitiske karriere startet for 40 år siden i år. Som hovedfagsstudent ved Statens spesiallærerhøgskole, kom Else i 1974 med i Norges Blindeforbunds utvalg for svaksyntes problemer. Siden 3 av 4 i utvalget var studenter, bestemte de seg for å søke midler til å arrangere den første utdanningskonferansen for synshemmede studenter. Den ble avholdt i 1975 med 33 deltakere. Det viktigste med konferansen var, ifølge Else selv, ikke resolusjonene som ble vedtatt: «det blei stort sett med det gamle», men at synshemmede studenter for første gang hadde fått et forum hvor man kunne lære av hverandre og oppleve at man ikke var alene om å møte hindringer. Den var også viktig for å utvikle gruppeidentitet som synshemmede studenter.

Read more on Else Momrak Haugann til minne…

Høringsuttalelse levert til Standard Norge

SAF har levert høringsuttalelse til Standard Norges forslag til standard for universell utforming og brukermedvirkning i IKT.

Så vil jeg bare nok en gang understreke at selv om mitt navn står under uttalelsen, er dette langt fra mitt verk. Våre høringsuttalelser er resultat av godt frivillig arbeid fra våre kompetente utvalgsmedlemmer. Takk for at
dere bidrar med deres interessepolitiske engasjement!

Read more on Høringsuttalelse levert til Standard Norge…

Ønske om møte med BLD vedrørende tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

I fjor leverte vi høringsuttalelse til forslag til nytt regelverk for støtte til funksjonshemmedes organisasjoner. Bufdir gjennomførte høringen etter oppdrag fra BLD. Vi vet at direktoratet oversendte sin innstilling etter høringsrunden til departementet i februar. Men hva de skrev vet vi ingenting
om. Vi har selvsagt vært interessert i å få rede på om våre synspunkt var blitt lyttet til. Derfor kontaktet vi departementet for å høre hvor saken sto. Som dere ser viste det seg at henvendelsen var svært betimelig.

Vår henvendelse følger her.

Read more on Ønske om møte med BLD vedrørende tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner…

Innspill til ny handlingsplan for universell utforming

Vi kom ikke med da Deltasenteret hadde høringsrunde på vegne av BLD for å få innspill til arbeidet med ny handlingsplan for universell utforming av Norge innen 2025. Vi har imidlertid tatt kontakt med Deltasenteret, og har nå fått levert et innspill til dette planarbeidet. Innspillet er oversendt departementet, og lagt ut på Deltasenterets nettsider. Det kan også leses her.

Read more on Innspill til ny handlingsplan for universell utforming…