Stortingsmelding 46 – færre synshemmede i arbeid!

Regjeringen tenker å gjøre ordningen med funksjonsassistent permanent fra 2014. Men der stopper det. For kvalifiserte arbeidssøkere med ren fysisk
funksjonsnedsettelse har stortingsmeldingen Flere i arbeid intet å by på.
Noen vage antydninger om initiativ til forskning om hvordan tiltak virker
overfor personer med nedsatt arbeidsevne, kompenserer på ingen måte fraværet av effektive virkemidler for å få flere synshemmede i arbeid. I det hele tatt virker hele meldingen låst fast i bakevja av tilgrunnlegging av den nå så populære definisjonen «personer med nedsatt arbeidsevne». Med dette utgangspunktet er det sannelig ikke rart at resultatet blir skuffende og fatalt for synshemmedes vedkommende. Hvor mange ganger må vi banke inn at synshemming i seg selv ikke innebærer redusert arbeidsevne?

Read more on Stortingsmelding 46 – færre synshemmede i arbeid!…